Les instructeurs

du DOJO SAN

SENSEI

 

SENSEI

(directeur)

Gabriel Bouchard

3e Dan

Sensei Gabriel  Bouchard, directeur du Dojo San Laval.

SENSEI

(fondatrice)

Christianne Laurin

3e Dan

Sensei Christianne Laurin, fondatrice du Dojo San Laval en 2006.

SENPAI  Instructeurs DOJO SAN

Lauriane Bouchard

Lauriane Bouchard

SENPAI

 2e Dan
Janick Legault

Janick Legault

SENPAI

 2e Dan
Louise Bergeron

Louise Bergeron

SENPAI

 1er Dan
Jean-François Porlier

Jean-François Porlier

Senpai

 1er Dan
Dany Pinet

Dany Pinet

Senpai

 1er Dan
Karine Lavoie

Karine Lavoie

SENPAI

 1er Dan
Keven Lavoie

Keven Lavoie

SENPAI

 1er Dan